Unatoč medijski eksponiranim prosvjedima pristaša BLM pokreta i raznih anarhističkih skupina, a koji često prelaze u sveopće divljanje i nasilje, te pozivima istih da se smanji policijski budžet i smanji prisustvo policije u američkim gradovima, što podržavaju i neki političari u nadi da će ovi zato glasati za njih, nedavno istraživanje pokazalo je dijametralno suprotno razmišljanje kod dijela populacije kojeg bi ti prosvjednici navodno trebali predstavljati.

Naime, nedavno istraživanje provedeno nad 36.000 odraslih osoba u SAD-u pokazalo je da 81 posto crnih ispitanika želi jednaki angažman policije u svojim susjedstvima ili čak i veći angažman. Rezultati su slični kod svih rasnih skupina, kod bijelaca 88 posto, kod hispanoamerikanaca 83 posto, kod osoba azijskog porijekla 72 posto.

Anketa je pokazala da crni Amerikanci češće u svojim susjedstvima primjećuju policiju od drugih, njih 73 posto je odgovorilo da ponekad ili vrlo često primjećuju policiju, dok je kod ostatka populacije to oko 65 posto. Čak i među onima koji kažu da često primjećuju policiju, samo trećina je izjavila da želi smanjenje policijske prisutnosti.

Anketa je s druge strane pokazala da generalno Amerikanci sve manje vjeruju policiji da će imati ispravan tretman u susretu s policajcima. Samo 18 posto crnih Amerikanaca sigurno je da će dobiti ispravan tretman, dok ih je 43 posto donekle sigurno. Kod ukupne populacije ispitanih, njih 48 posto izjavilo je da su uvjereni da će biti ispravno tretirani, dok je 37 posto izjavilo da su donekle sigurni u to.

Unatoč izraženom nepovjerenju od strane određenog dijela crnačke populacije, zamjetno je da je ipak daleko manji broj onih koji žele vidjeti smanjeni angažman policije u svojim susjedstvima.