U svibnju ove godine odobreno je iskapanje posthumnih ostataka žrtava komunističkog pokolja u Kočevskom Rogu kao dio poslova povjerenih Državnoj komisiji koja se bavi komunističkim zločinima, a početkom srpnja izvedeno je prvo spuštanje u jamu te jezivo otkrivanje onoga što se dogodilo 1945. godine.

Tim speleologa morao se spustiti 68 puta da bi izvukao ukupno 250 leševa, gotovo svi ubijeni su civili sa skromnim osobnim predmetima koji su pali s njima u trenutku smrti.

Prema riječima arheologa Uroša Košira, koordinatora akcije, kako u jami, tako i duž njezinih vanjskih rubova pronađena je velika količina streljiva koja dokazuje da je masovno pogubljenje izvršeno na licu mjesta. Većina ubijenih su bili maloljetnici u dobi između 15 i 17 godina.

Košir je dodao da su posmrtni ostaci žrtava bili su prekriveni kamenjem, ali povrh toga pronašli su i druga tijela, što sugerira da su posljednji zatvorenici zaduženi za pokrivanje ponora ubijeni i bačeni u jamu.

Trebala su tri puna dana da se 250 tijela izvuče na površinu – šezdeset i osam silazaka u jamu kako bi se izvukli svi kosturi i predmeti koji su pripadali ubijenima.

Prema riječima Pavela Jamnika, nadležnog za policijsku istragu, nema nikakve sumnje da je masakr počinila zloglasna jugoslavenska tajna policija OZNA, odnosno njeno operativno krilo KNOJ.