Švedska Agencija za prevenciju kriminala (Brå), objavila je nove statistike u kojima se jasno može vidjeti kako je protekle godine počinjen rekordan broj nasilnih djela, dok broj silovanja također nastavlja rasti.

Brå je početkom ovog tjedna objavio statistike o kriminalu za prošlu godinu, pri čemu je ukupan broj zločina ostao uglavnom isti, ali se povećao broj silovanja i nasilnih zločina.

Prema izvještaju, broj nasilnih zločina sa smrtnim ishodom popeo se na 113, dok je 2016. iznosio 106. „Ukupan broj slučajeva 2017. je na najvišoj razini prijavljenih slučajeva nasilja sa smrtnim ishodom otkako je Brå počeo skupljati podatke,“ pišu iz agencije.

Također se povećao broj slučajeva u kojima je smrtno stradalo više osoba. Godine 2016. ta brojka iznosila je osam ubijenih u četiri odvojena slučaja, dok je prošle godine iznosila 16. Tu su ubrojene i žrtve terorističkog napada u Štokholmu.

Brå je također izvijestio i o povećanju broja silovanja od 10 posto. Prošle godine prijavljeno je 7370 silovanja. „Od prijavljenih silovanja protiv osoba starijih od 18 godina u 2017., 95 posto bili su prijestupi protiv žena, a 5 posto protiv muškaraca,“ stoji u izvještaju.

Broj silovanja djece starosti između 15 i 17 godina, povećao se u odnosu na 2017. za 17 posto. Kako tvrde iz agencije, u 86 posto slučajeva žrtve su bile djevojčice, a u 14 posto dječaci. Ovo je porast od 50 posto u odnosu na broj silovanja djece 2007.

Broj pucnjava također se povećao u Švedskoj. Samo u Helsinborgu, broj pucnjava povećao se za 300 posto tijekom prošle godine, za što policija okrivljuje pojavljivanje lokalnih bandi.

Napadi ručnim granatama također su postali „popularni“ u Švedskoj, posebice u Malmöu. U nekoliko navrata ručne granate i eksplozivne naprave bacane su i na policijske postaje.