Rusija je u ponedjeljak dovršila niz testova da vidi može vlastiti internetski sustav funkcionirati u slučaju da zemlja bude odsječena sa world wide weba, izjavio je zamjenik ministra komunikacija Aleksei Sokolov.

Ispitivanje je provedeno kroz par dana na posebno dizajniranim mrežama, te je u skladu sa zakonskom odredbom o „suverenom internetu“, koja je stupila na snagu u studenom, a sve kao odgovor na „agresivnu prirodu“ američke nacionalne strategije za računalnu sigurnost.

Prema već spomenutoj zakonskoj odredbi, državne institucije i sigurnosne službe, kao i svi komunikacijski operateri, mesendžeri i pružatelji email usluga, moraju sudjelovati u testiranju, koje ne utječe na obične internet korisnike.

Naš cilj je omogućiti neometanu internetsku uslugu na ruskom teritoriju pod bilo kojim okolnostima“, kazao je Sokolov.

Rezultati ispitivanja pokazali su da su državne službe i komunikacijski operateri spremni efikasno odgovoriti na prijetnje i osigurati da internetska komunikacija efikasno funkcionira“, zaključio je Sokolov.