Matteo Salvini, šef talijanske stranke Lega, te bivši ministar unutarnjih poslova, pojavio se na sudu gdje ga se tereti za „otmicu imigranata“ zbog odluke iz 2019. godine da ne dopusti iskrcaj ilegalnih imigranata na talijansku obalu.

U srpnju prošle godine Salvini je kao ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik vlade zabranio iskrcavanje 131 ilegalnog imigranta koje je pokupio brod obalne straže, sve dok Portugal, Francuska, Njemačka, Irska i Luksemburg nisu pristali preuzeti imigrante nakon iskrcavanja. Imigranti su se na brodu zadržali skoro tjedan dana.

Tužiteljstvo tvrdi da je Salvini time što je spriječio pristajanje brodu prekršio međunarodne zakone koji nalažu brigu za ljude spašene na moru, te da je zlouporabom svojih ovlasti lišio imigrante njihove slobode.

Ako bude proglašen krivim, Salvini može dobiti kaznu zatvora do petnaest godina i može mu se zabraniti obnašanje javne dužnosti na razdoblje od šest godina.