Foto: NICOLAS MAETERLINCK / AFP / Getty Images

Predsjednik Europskog parlamenta poručio je konzervativnim vladama Mađarske i Poljske da te dvije zemlje moraju prihvatiti liberalne vrijednosti ili izaći iz unije.

Guy Verhofstadt je poručio da u Europskoj Uniji „nema mjesta za nacije koje biraju desničarske vlade i stvaraju neliberalna društva“.

[do_widget id=text-53]

Europska Unija izgrađena je kako bi garantirala našim građanima slobodu, demokraciju i vladavinu prava. Ako mađarska i poljska vlada žele graditi zatvorena i neliberalna društva, one to moraju činiti van Europske Unije.

U uniji nema mjesta za zemlje koje primaju europski novac, koje žele sudjelovati na zajedničkom tržištu, a koje odbacuju naše vrijednosti.

Moramo biti na oprezu od politike koja propagira obranu takozvanih nacionalnih vrijednosti, koje su samo maska za rasističku kampanju mržnje prema imigrantima i izbjeglicama.

IZVORBreitbart