Sara Thornton, šefica Nacionalnog vijeća šefova policije (NPCC) izjavila je kako bi željela promjenu zakona kojim bi se omogućila rasna diskriminacija prema bijelim regrutima, a s ciljem povećanja – „različitosti,“ prenosi The Guardian.

Trenutni Zakon o jednakosti iz 2010. zabranjuje sve oblike diskriminacije protiv osoba koje traže posao.

Međutim, bijelce se u Britaniji sve češće isključuje iz natječaja za zapošljavanje upravo na rasnoj osnovi. Naime, takav pristup omogućuje takozvana metoda „pozitivne akcije“ kojom se nastoji ukloniti ista ta diskriminacija s radnih mjesta.

BBC zabranio bijelim kandidatima prijave za posao

Thorton se požalila kako je „trenutno nezakonito“ favorizirati regrute manjinskih etničkih skupina te da sustavu navodno treba šok kako bi do „recimo 2052.“ podigli broj manjinskih pripadnika policije do proporcionalne zastupljenosti u populaciji.

To je politička prosudba, nije li? Koliko je to važno? Ako je važno, onda mislim da trebamo razmotriti [pozitivnu diskriminaciju],“ dodala je.

Etničke manjine danas službeno čine oko 14 posto populacije u Britaniji, a njihov broj drastično se povećava zahvaljujući masovnoj imigraciji i višoj stopi nataliteta.