Nedavno je u vodećim svjetskim prirodoslovnim muzejima provedeno vrlo važno „istraživanje“. Naime, uvidom u kolekcije životinjskih primjeraka u muzejima u New Yorku, Washingtonu, Chicagu, Parizu i Londonu, utvrđeno je da su većina izloženih životinjskih primjeraka mužjaci.

Među pticama je taj omjer 60 naprema 40 posto u korist mužjaka, dok je kod sisavaca omjer 52 naprema 48 posto.

Iako su sami „istraživači“ priznali da je razlog tome taj što su sakupljači primjeraka uglavnom tražili impozantnije i upečatljivije primjerke, a to su mužjaci sa svojim velikim kljovama, sjajnim perjem i grandioznim rogovima, u odnosu na uglavnom manje i neizražajne ženke, poručili su da je taj nesrazmjer nedopustiv i pokazatelj seksizma.

Životinje koje su se našle u spomenutim muzejima skupljane su u razdoblju između 1751. i 2018. godine, no nesrazmjer je bio prisutan kroz čitavo to vrijeme.

„Istraživači“ tvrde da veće prisustvo muških primjeraka navodno šteti objektivnosti istraživanja bioloških vrsta koja koriste muzejske primjerke. Požalili su se i na to da većina životinja dobiva ime prema karakteristika muških primjeraka.