Stotinjak imigranata zaustavljeno na srpskoj granici sa Hrvatskom

Grupa imigranata koja je dva dana putovala iz Beograda, zaustavljena je u nedjelju na granici sa Hrvatskom.  Nekih 150 osoba, uglavnom iz Afganistana i Pakistana, napustilo je Beograd u petak kako bi propješačilo oko 125 kilometara do hrvatske granice, tražeći prolaz dalje na zapad.

Kad su stigli u pogranični grad Šid, kazali su da namjeravaju čekati dok se granica sa Hrvatskom ne otvori, te su odbili smještaj u prihvatnom centru.

Hrvatski ministar MUP-a Vlaho Orepić najavio je da će hrvatska policija štititi granicu od ilegalnih prelazaka, što baš i nije bio slučaj prošle godine.

Prema izvješćima UN-a, oko 6.400 imigranata trenutno se nalazi u Srbiji. Nevladine organizacije pak procjenjuju tu brojku na 10.000 ljudi.

Prošle godine je registrirano da je kroz Srbiju prošlo 579.518 imigranata i tražitelja azila, otprilike pola od ukupne brojke koja je pristigla u Europu.

Izvor: Tribun