Mladi Šveđani su u „alarmantno“ teškom periodu za pronalazak doma u vlastitoj zemlji, jer gradovi u velikoj mjeri daju prioritet migrantima, navodi se u vladinom istraživanju.

Ukupno 290 gradova Švedske sudjelovalo je u anketi, od čega je njih 130 prijavilo da daju prioritet imigrantima u odnosu na bilo koju drugu demografsku skupinu, a samo 12 gradova preferira mlade Šveđane.

Brojke su još uvijek alarmantno visoke i pokazuju vrlo napetu situaciju za mlade ljude na tržištu nekretnina“, piše Boverket, švedski Nacionalni odbor za stanovanje, izgradnju i planiranje.

Pored toga, većina švedskih gradova ne može pratiti potražnju za smještaj imigranata, što dovodi do ilegalnih aktivnosti, kao što je izvijestio jedan grad.

Stambena situacija za novopridošle je vrlo teška“, navodi izvještaj jednog grada. „Ljudi se eksploatiraju na ‘crnom’ tržištu, žive u prepunim kućama i mnogi su prisiljeni mijenjati stanove nekoliko puta tjedno, uključujući i obitelji s djecom.

Međutim Boverket očito ne zanimaju problemi mladih Šveđana te oni planiraju riješiti problem nestašice stambenog prostora samo za imigrante, kojima će unaprijed pripremati smještajne prostore. Naime, oni smatraju da su imigranti „radno sposobni.

Nedostatak stambenih jedinica može dovesti do toga da općine ne mogu iskoristiti mogućnosti koje nudi veći broj novih dolaznika“, navodi Boverket. „Kako je većina novih osoba radno sposobna, to može značiti priliku za rast i razvoj, na primjer za općine sa zastarijevanjem stanovništva.