Broj prijavljenih slučajeva silovanja ponovno se povećao u Švedskoj tijekom prošle godine. Riječ je o povećanju od šest posto, pri čemu je broj prijavljenih silovanja dosegao 8350, među kojima je 3410 slučajeva silovanja djece.

Nacionalno vijeće za prevenciju kriminala (Brå) objavilo je preliminarne statističke podatke o zločinima i kriminalu počinjenima tijekom protekle godine.

Tako je tijekom 2019. prijavljeno ukupuno 1.54 milijuna različitih vrsta kaznenih djela u zemlji. To je ipak 1904 zlodjela manje nego godinu ranije. Najveći porast kaznenih djela bilježi se u djelima vandalizma (8 posto) te u zloporabi droga (6 posto).


Usporedna statistika silovanja u Švedskoj i Hrvatskoj


Prošle godine zabilježeno je i 290.000 kaznenih djela protiv osoba, što je povećanje od 1090 zlodjela u odnosu na 2018.

U svemu tome broj prijavljenih slučajeva silovanja povećao se za 6 posto u odnosu na 2018. te se popeo na 8350, što je u prosjeku 22.9 silovanja – dnevno. Pritom se broj silovanja žena starijih od 18 godina povećao za 10 posto.

Svakako je zanimljiv porast silovanja muških osoba, koji se povećao za 35 posto te je brojka dosegla 260 prijavljenih slučajeva.

Broj prijavljenih silovanja djece u dobi od 0 do 17 godina ostao je nepromijenjen te brojka iznosi 3410.