Foto: Michael Campanella / Getty Images

Političari švedske Stranke Zelenih u Eslöv javno su se ispričali nakon što su prvotno sugerirali da Šveđane koji se protive multikuturalizmu treba istjerati iz njihovog grada.

Lars Ahlfors, predsjednik lokalnog ogranka Zelenih prethodno je izjavio: „Postoje stranke koje žele nagovoriti imigrante da ne dolaze u našu zemlju. Mi mislimo da ako se nekom ne sviđa multikulturalizam, trebalo bi mu omogućiti da se iseli.

Osim prijedloga za iseljavanje građana koji ne uživaju u duhu multikulturalizma, Zeleni su se založili i za to da sve trgovine i javne ustanove rade u skladu s ateističkim duhom, odnosno da se ne promiče proslava blagdana poput Božića.

Moramo poduzeti radikalne mjere koje će donijeti promjenu. U osnovi, moramo se zalagati za raznolikost i jednakost sviju. Moramo se zapitati, kad je postalo pravo biti ksenofoban?“, dodao je Ahlfors.

Nakon osude dijela javnosti, Stranka Zelenih je poručila da se radilo o šali i satiričkom izražavanju, iako je sam Ahlfors i dalje ustrajao u tvrdnji da je bio ozbiljan u svojoj izjavi.

IZVORBreitbart