Glasači u Švicarskoj odbacili su prijedlog referenduma kojim bi se zaustavila industrijski uzgoj životinja za preradu mesa u zemlji.

Gotovo dvije trećine onih koji su glasali usprotivilo se inicijativi koja bi zabranila intenzivne metode uzgoja.

Sindikati poljoprivrednika usprotivili su se tom potezu, tvrdeći da su prava životinja već zaštićena postojećim ograničenjima, koja ograničavaju količinu stoke koju svaka farma može držati. Građani su također izrazili zabrinutost zbog utjecaja na cijene hrane.