Prema podacima Saveznog ureda za statistiku, švicarske vlasti prošle godine deportirale su 1039 stranih kriminalaca, od čega najveći dio njih, čak 348, dolazi sa – Balkana.

Među deportiranima je 250 Afrikanaca, 157 iz sjevernog i 93 iz zapadnog dijela Afrike. Među deportiranima je i 279 državljana Europske Unije, prenosi 20 Minutes.

No, deportacije zapravo ne pokazuju stvarnu sliku stanja u Švicarskoj po pitanju stranih kriminalaca.

Prema drugoj statistici, čak 9529 stranih kriminalaca bez radnih viza ili stalnih dozvola za boravaka osuđeno je za različita kaznena djela prošle godine. Najveći broj njih (1340) dolazi sa sjevera Afrike. Najveći broj osuđenih Afrikanaca (705) su muškarci u dobi između 18 i 29 godina.