Najpopularnija stranka u Švicarskoj, SVP, poznata po svojim agrarnim korijenima i protivljenju masovnoj imigraciji, namjerava pokrenuti referendum kojim bi se pozvalo na ponovno pregovaranje međunarodnih ugovora ili čak njihovo potpuno napuštanje, ako švicarsko stanovništvo dosegne 10 milijuna.

Predloženi referendum dolazi u trenutku kada se Europa sve više suočava s ekološkom katastrofom, stambenom krizom i ogromnim pritiskom na javne resurse zbog skokovitog porasta imigrantske populacije. Mnoge su europske nacije među najgušće naseljenim nacijama na svijetu i očekuje se da će život u njima postati još gušći u bliskoj budućnosti ako se ne poduzmu dramatične mjere. Švicarska nije iznimka.

“Naša zemlja puca na svakom koraku. Prolazimo kroz debakle posljednjih godina. Ako ne interveniramo, prestići će nas događaji”, rekao je Marcel Dettling, voditelj kampanje SVP-a.

Dettling upozorava da je ekonomska imigracija i dalje velika, posebno iz skupina koje su poznate po teškoćama pri integraciji u Švicarsku, što je činjenica koju naglašavaju alarmantni podaci o populaciji zatvorenika u Švicarskoj.

“Danas postoji vrlo jaka ekonomska imigracija”, kaže Dettling. “Tko god je kročio u Švicarsku, nikada neće napustiti zemlju. Imigranti iz Afrike imaju stope socijalne skrbi od 34 posto.”

Dettlingova stranka sastaje se 6. i 7. siječnja u Thurgauu, u blizini obale Bodenskog jezera, a očekuje se da će glavna tema razgovora biti imigracija, a novi referendum nosi radni naziv “inicijativa za održivost”.

Tekst za referendum također je već dovršen i predviđa da stanovništvo Švicarske ne bi smjelo prijeći 10 milijuna do 2050. Nakon 2050. ta bi se granica mogla malo povećati, ali samo zbog prirodnog prirasta nataliteta.

Nacionalni vijećnik SVP-a Thomas Matter kaže da mora oglasiti “crvenu uzbunu” zbog sve većeg broja stanovnika Švicarske, dodajući da je “ovo posljednji trenutak kada još možemo nešto promijeniti za Švicarsku”.

“Brojke o migracijama su zastrašujuće”, rekao je. “U 2022. Švicarska će imati 200.000 stanovnika više, što je populacija kantona Basel-City.”

Tekst propisuje da ako se dosegnu određene granice broja stanovnika, vlada mora poduzeti određene korake kako bi spriječila rast stanovništva. Na primjer, ako stanovništvo Švicarske dosegne 9,5 milijuna, Švicarsko savezno vijeće će morati poduzeti korake s novim zakonima kako bi se suprotstavilo tom rastu.

Međutim, ako zemlja dosegne 10 milijuna, vlada mora odgovoriti “rigoroznim mjerama”, uključujući napuštanje međunarodnih sporazuma, poput paktova UN-a o migraciji ili ugovora s EU koji se odnose na slobodno kretanje.

Važno je napomenuti da je u Švicarskoj u prošlosti održano više referenduma na temu imigracije, uključujući i poznati referendum iz 2014. “protiv masovne imigracije”, koji je pobijedio s 50,3 posto glasova. Referendum koji je podržao SVP bio je osmišljen kako bi se postavile stroge kvote za imigraciju, ali unatoč pobjedi na glasovanju, referendum je više-manje razvodnjen od strane švicarskog parlamenta.

Švicarskoj je EU zaprijetila zbog bilo kakvog pokušaja ograničenja slobode kretanja, pri čemu je EU upozorila Švicarsku da bi svako odustajanje od slobode kretanja značilo da bi svi sporazumi s EU postali ništavni, što bi imalo teške ekonomske posljedice za zemlju.