Svjetska zdravstvena organizacija maknula transrodnost s popisa psihičkih poremećaja

Foto: John Merrill / Lisa Merrill

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) usvojila je odredbu kojom transrodnost više ne kategorizira kao psihički poremećaj.

Ovaj potez rezultat je primarno zalaganja transrodnih aktivista i političkih nastojanja „normalizacije” transrodnosti. Graeme Reid, direktor za LGBT prava pri organizaciji Human Rights Watch pozdravio je ovu odluku WHO te istaknuo da će „uklanjanje transrodnosti iz dijagnostičkih priručnika psihologa imati oslobađajući učinak na transrodne osobe diljem svijeta“.

Vlade sada trebaju promptno provesti reforme nacionalnih zdravstvenih sustava i zakona koji još primjenjuju ovu sad već i službeno zastarjelu dijagnozu.

Transrodne osobe bore se sa stigmom i diskriminacijom koja dijelom ima temelj i u medicini koja je tradicionalno dijagnosticirala transrodnost  kao psihološku patologiju“, dodao je Reid.

IZVORMetro