Tag: 3d grafiti

Talijanski umjetnik pod nadimkom Peeta preoblikuje monotone zgrade u potpuno zavaravajuće optičke iluzije, oslikavajući apstraktne oblike koji spadaju u takozvane trodimenzionalne grafite. Zidovi zgrada oslikani su na način kojim se čini da oni nestaju u novim oblicima...

Nema objava za prikaz

Recent articles