Tag: bog

Prvi redak Očenaša je "problematičan" jer opisuje Boga kao "našeg oca", rekao je nadbiskup Yorka na sastanku protestantskog klera u petak. Liberalna frakcija unutar Engleske crkve nedavno je tjerala više čelnike da odustanu od "rodnog definiranog...
Istaknuti luteranski pastor u Njemačkoj rekao je sudionicima kongresa Njemačke protestantske crkve u nedjelju da je "Bog queer" i upozorio ih da su oni "posljednja generacija", aludirajući na klimatska promjene. U završnoj propovijedi događaja u Nürnbergu, Quinton...

Engleska crkva – “Oče naš” postaje “Roditelju naš”

Biskupi Engleske crkve planiraju kasnije ove godine pokrenuti projekt "o rodnom jeziku" koji okružuje Boga, u kojem bi se izrazi poput "Oče naš" mogli...

Finci na čudu – Ne mogu odlučiti je li Bog muškog ili ženskog roda

Debata koja je prošle godine zahvatila švedsku crkvu po pitanju kako bi se trebalo oslovljavati Boga, u tradicionalnom muškom rodu ili rodno neutralnom, proširila...

Recent articles