Tag: grci

Triskelion

Triskelion, još zvan i triskele, grafički je oblik koji se sastoji od tri spirale koje se međusobno zatvaraju, čineći određenu rotacijsku simetriju. Spiralni dizajn može biti zasnovan na Arhimedovim spiralama ili pak na tri savijene ljudske...

Nema objava za prikaz

Recent articles