Mullah Nooruddin Turabi, jedan od osnivača talibana i glavni provoditelj njihovog strogog tumačenja islamskog zakona rekao je da će ta skupina nastaviti s praksom pogubljivanja i amputacija udova za određena kaznena djela.

Turabi je za vrijeme prve talibanske vladavine bio je ministar pravosuđa i čelnik „Ministarstva za širenje vrlina i sprječavanje poroka“. Tada je kazna za osuđene ubojice bila strijeljanje koje je provodila obitelj žrtve, a koja je umjesto toga mogla prihvatiti i novčanu naknadu od strane krivca i na taj način ga pomilovati. Za osuđene lopove kazna je bila amputacija ruke. Osuđenima za pljačku na autocesti amputirana je ruka i noga.

Odrezivanje udova potrebno je radi opće sigurnosti“, rekao je Turabi.

U Kabulu je već počela primjena određenih javnih kažnjavanja zbog krađa i sličnih djela, a najčešće se radi o javnom sramoćenju počinitelja.

Najmanje dvaput u posljednjih tjedan dana muškarci iz Kabula koji su uhvaćeni u krađi, stavljeni su u stražnji dio kamioneta, vezanih ruku i voženi uokolo kako bi ih se ponizilo.

Još nije siguran hoće li se kazne javno izvršavati, ali Turabi je ustvrdio je da je vrlo važno da se kazne prikazuju na neki način, barem snimaju, jer to je jaka pouka za ostale što ih čeka ako se ogriješe.