Tehničko sveučilište Sydney u Australiji nastoji potaknuti žene na studiranje tehničkih znanosti tako što je spustilo bodovni prag za žene koje se žele upisati na fakultet.

Sveučilište je od Antidiskriminacijskog vijeća savezne države New South Wales dobilo dopuštenje da prilagodi bodovni prag za žene koje će se prijavljiti kao studentice za administrativnu godinu 2020. tako što će za njih spustiti bodovni prag za 12 bodova.

Na sveučilištu se nadaju da će ovim postupkom doskočiti nesrazmjeru broja žena i muškaraca u tehničkim strukama. Istovremeno, sa sveučilišta poručuju da se ovim potezom neće sniziti standard i kvaliteta studentskog kadra.

Paradoksalno, argument nalaze u činjenici da već postoje određene skupine kojima je olakšan prijem na fakultet i koje se upisuju čak i kad nemaju minimalno zahtjevane uvjete. Pa kad mogu te posebne skupine, zašto ne bi i žene?

Žene u Australiji čine 4 do 8 posto studenata mehanike i strojarstva, 16 posto studenata graditeljstva, te 10 posto studenata informatike. Na sveučilištu se nadaju da se te brojke doseći 20 posto.

Prema podacima australske Komore inženjera, 84 posto inženjera su muškarci. Pred dvije godine Komora inženjera došla je do zaključka da je tomu razlog taj što vrlo malo djevojaka u srednjim školama uči predmete poput fizike i matematike.