Tradicionalni prikaz majki više neće smjeti biti prikazivan u britanskim reklamama

Mame koje kuhaju, čiste, brinu se za djecu, neće više smjeti biti u britanskim reklamama, jer navodno takav prikaz tradicionalnih uloga je „štetan i zastario“.

Takvu odluku donijelo je Vijeće za nadzor reklamiranja, nakon što je određena studija pokazala da stereotipni prikaz muških i ženskih uloga u reklamama potiče na nejednakost između muškaraca i žena.

Gdje god se pojavljuju, rodni stereotipi mogu prouzročiti mentalnu, fizičku i društvenu štetu koja može ograničavati potencijal pojedinaca i skupina.“

Posebno problematični prikazi uključuju „žene dok čiste nered koji su stvorili ostali ukućani“ i reklame koje sugeriraju da su „određene aktivnosti neprimjerene za dječake ako su stereotipno asocirane uz djevojčice i obratno.

Nanette Newman, jedna od poznatijih britanskih glumica u reklamama iz osamdesetih godina prošlog stoljeća, osvrnula se i izjavila da je najavljena zabrana „krajnje apsurdna“.

U kakvom to bizarnom svijetu živimo kad se reklame u kojima sam ja glumila danas smatraju štetnima, a istovremeno je sasvim prihvatljivo da se žene prikazuju na mainstream televiziji kako imaju seksualni odnos?

Iako se navodi da ovakve kampanje imaju za cilj poticanje jednakosti, efekt je ipak sasvim drukčiji. Istraživanje reklamnih agencija u Velikoj Britaniji pokazalo je da tvrtke u disproporcionalnoj mjeri u svojim reklamama prikazuju etničke manjine i homosekeualce samo kako bi izbjegle optužbe za zadrtost i diskriminaciju.

Većina od 500 oglašivača koji su sudjelovali u istraživanju, potvrdila je da prikazuju istospolne parove i netradicionalne obitelji čak i kad je to u suprotnosti s identitetom njihovog brenda, dok je polovica priznala da sve manje u reklamama koriste bijelce, jer oni navodno ne predstavljaju „moderno društvo“.