Engleska tvrtka ARN pokrenut će pogon za reciklažu dječjih pelena u prosincu ove godine, pri čemu će se plastika iz pelena reciklirati te će se od nje izrađivati vrtni namještaj i posude za cvijeće.

S obzirom da iskorištene dječje pelene također predstavljaju veliko onečišćenje za okoliš, njihovo recikliranje smanjilo bi štetan utjecaj. Iz tog razloga tvrtka ARN započela je s izgradnjom prve tvornice u blizini grada Nijmegen za reciklažu pelena te njihovo pretvaranje u plastične proizvode, prenosi AFP.

Tvrtka namjerava obrađivati oko 15.000 tona pelena godišnje.

Fekalije će se u pogonu odvajati od pelena u posebnoj visokotlačnoj posudi pomoću pare.

Stare pelene zagrijavaju se na 250 stupnjeva Celzija, na tlaku od 40 bara, gdje sve prelazi u tekuće stanje,“ tvrdi glasnogovornik tvrtke Harrie Arends.

Jednom kad se sve ohladi, plastična masa ispliva na površinu te se odvaja od ostalog sadržaja koji u osnovi čini fekalni otpad,“ dodao je.

Plastična masa potom prolazi kroz granulator te se naknadno može koristiti za više raznih proizvoda.

Fekalni otpad proizvodi plinove koji će se pretvarati u gorivu masu za pogon elektrana ili će se koristiti kao gnojivo, dok će se ostatak koji uglavnom čini voda, preusmjeravati u obližnju stanicu za pročišćavanje vode.

Kapacitet prve posude je 5000 litara, a u planu je izgradnja i dviju novih.