Poznati zagovornik masovne imigracije i „otac globalizacije“ Peter Sutherland, umro je u 71. godini života.

Sutherland je bio jedan od ključnih figura u tijelima kao što su Europska Komisija, Svjetska Trgovačka Organizacija (WTO) te korporacije kao što je Goldman Sachs.

Dok je 2012. vršio funkciju predstavnika za migraciju pri UN-u, te je predsjedao tvrtkom Goldman Sachs, Sutherland je istaknuo kako bi EU trebala „učiniti sve da potkopa“ osjećaj nacionalne „homogenosti“ u Britaniji i Europi, s ciljem uvođenja multikulturalnih društava.

Sutherland je kao globalist prvi krenuo s tvrdnjama o „ostarjeloj populaciji“ koja je kasnije postala jedan od ključnih faktora u promociji multikulturalizma i masovne imigracije kako bi se takav trend navodno spriječio.

Unatoč navodnim pozitivnim potezima u međunarodnoj trgovini, Sutherland je svakako jedan od zaslužnih za katastrofalne posljedice eksperimenta s multikulturom, koji se, da ironija bude veća, sveo na monokulturu, getoizaciju i rast kriminala.

Sutherland je u rujnu 2016. pretrpio srčani udar, unatoč kojem je nastavio sa svojim djelovanjem. Umro je jučer u Dublinu nakon poduže bolesti.