The United Nations New World Order Project je globalna inicijativa osnovana 2008. godine, koja za cilj ima promicanje nove političke paradigme, novog političkog poretka, te novog svjetskog poretka u skladu s UN-ovim globalnim ciljevima za održivi razvoj do 2030. godine. Riječ je o projektu koji je usmjeren na globalnu ekonomiju te „happytalism“ („happytalizam“) – koncept koji označava novi globalni kapitalizam kojemu bi se svi trebali podčiniti.

UNNWO je privatni projekt “Novi svjetski poredak Ujedinjenih naroda”, iza kojeg pak stoji Illien Global Public Benefit Corporation. Direktor spomenute korporacije je Jayme Illien, koji se predstavlja kao “istaknuti specijalni savjetnik Ujedinjenih naroda”, te kao ekonomist i politolog, član grupe Ekonomisti za mir i sigurnost te navodni inicijator uspostavljanja Međunarodnog dana sreće.

Nema traga da se Illiena igdje navodi kao specijalnog savjetnika UN-a, no moguće je da krivo predstavlja status grupe Ekonomisti za mir i sigurnost u Gospodarskom i socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda (ECOSOC). ECOSOC je središnje tijelo Ujedinjenih naroda za rasprave, donošenje smjernica i preporuka te koordinaciju UN-ovih aktivnosti na području gospodarskog, društvenog i s njima povezanih aspekata globalnih razvojnih politika te ljudskih prava i temeljnih sloboda. Više od 5.000 organizacija civilnoga društva iz cijeloga svijeta ima aktivnu savjetodavnu ulogu pri Vijeću.

U uvodnom tekstu o projektu stoji:

Projekt Novog svjetskog poretka Ujedinjenih naroda globalna je inicijativa na visokoj razini osnovana 2008. za unapređenje nove ekonomske paradigme, novog političkog poretka i šire, novog svjetskog poretka za čovječanstvo, kojim se postižu globalni ciljevi UN-a za održivi razvoj do 2030. godine, te sreću, blagostanje i slobodu cijelog života na Zemlji do 2050. godine.

Hashtag #TenBillionHappy obuhvaća tri nova programa, među kojima je spomenuti „happytalizam“, koji asocira na „kapitalizam“, ali se tobože fokusira na 10 milijardi ljudi koji bi trebali živjeti na svijetu u sreći do 2050. godine.

Oglas:

Spomenuti tragikomičan naziv objašnjava se riječima:

Happytalizam je nova ekonomska paradigma koja sreću, blagostanje i slobodu stavlja u središte modela, sustava i čitavog života ljudskog razvoja.

Tu je i novi projekt „UNIDOHappiness“ koji simbolizira UN-ov Međunarodni dan sreće:

Međunarodni dan sreće UN-a (UNIDOHappiness) prepoznaje sreću kao temeljno ljudsko pravo i cilj, a obilježava se svakog 20. ožujka, zauvijek.

Projekt nazvan „The Sustainable Development Goals“ („Ciljevi održivog razvoja“) opisan je kao „promicanje nove ekonomske paradigme happytalizma za čovječanstvo označava mobilizaciju 30 bilijuna dolara za postizanje 17 globalnih ciljeva UN-a, 169 ciljeva do 2030. Pridružite nam se.