Kao i u slučaju imigracije, UN-ovo Vijeće za ljudska prava objavilo je memorandum kojim se predlaže da potpomognuto samoubojstvo i ubijanje fetusa postanu „univerzalno ljudsko pravo.

Opći komentar br. 36 u članku 6 Konvencije o pravu na život, zamijenio je komentare usvojene 1982. i 1984. Prema novim mjerilima, države „ne bi trebale uvoditi nove prepreke te bi trebale ukloniti postojeće [za pobačaj] … uključujući i prepreke koje su uzrokovane primjenom prigovora savjesti od strane pojedinih pružatelja medicinskih usluga,“ prenosi Daily Caller.

Drugim riječima, ako memorandum bude usvojen, on bi na određeni način prisilio liječnike da izvode postupke eutanazije i pobačaja, čak i ako se tome protive.

U dokumentu se dalje navodi kako bi mlade osobe trebale imati pristup kontracepciji, ali i garantirani pristup post-pobačajnoj zdravstvenoj skrbi „pod svim okolnostima te na povjerljivoj osnovi.

Profesorica s Harvarda te stručnjakinja za ljudska prava Mary Ann Gledndon kritizirala je prijedlog. „Prije svega, UN-ovo Vijeće za ljudska prava nema moć stvarati ljudska prava,“ izjavila je za katolički portal Crux.

Tvrditi da je pobačaj osnovno ljudsko pravo i apsurdna tvrdnja da ono potječe iz prava na život … pokazuju kako su UN-ova tijela podložna lobiranju interesnih skupina koje bi željele vidjeti svoju agendu prezentiranu kao univerzalna prava,“ dodala je Glendon.

UN-ov prijedlog nema nikakav pravni značaj, ali bi njegovim usvajanjem pojedine skupine otvoreno zagovarale i poticale ubijanje fetusa i eutanaziju, pozivajući se na dokument „humanitarne organizacije“.

Primjerice, upravo je ovo vijeće prošle godine medijskim pritiskom natjeralo vlasti u Irskoj da plate ženi imenom Siobhan Whelan odštetu te da joj pruže psihološko liječenje, jer je morala putovati u Veliku Britaniju da bi izvela pobačaj koji je u to vrijeme u Irskoj bio ilegalan.

Ovim UN-ovim vijećem upravlja čileanska predsjednica Michelle Bachelet. Sve do kolovoza prošle godine, pobačaji su bili ilegalni u Čileu, ali se zakon promijenio te dopustio opravdane pobačaje u slučaju silovanja, dokazanih teških deformacija fetusa ili u slučaju da je ugrožen život majke. Pobačaji u slučajevima „prohtjelo mi se“ i dalje su ilegalni.