UN usvojio rezoluciju koja COVID-19 definira kao jedan od najvećih izazova u povijesti

Generalna skupština UN-a izglasala je rezoluciju o aktualnoj pandemiji korona virusa, za koju navodi da predstavlja jedan od najvećih izazova od osnivanja Ujedinjenih Naroda.

Rezolucija naglašava utjecaj pandemije na zdravlje, blagostanje, humanitarne potrebe, ljudska prava, opskrbu hranom, obrazovanje, siromaštvo i globalnu ekonomiju. Prema rezoluciji, pandemija usporava napredak koji je određen UN-ovim ciljevima održivog razvoja.

Rezolucija naglašava vitalnu ulogu zdravstvenih radnika u borbi s globalnom zdravstvenom krizom, te izražava zabrinutost zbog navodnog širenja diskriminacije, govora mržnje i ksenofobije, te diskriminacije i propagande u vezi s pandemijom.

Rezoluciju je poduprlo 169 država članica UN-a, dok su SAD i Izrael bili protiv, a Ukrajina i Mađarska su ostale suzdržane.