UNHCR: Srbija „ilegalno“ deportira imigrante

slovenia-migrants-375050

„Ilegalne“ deportacije imigranata na putu u zapadnju Europu diljem balkanske rute su u porastu, upozorio je UNHCR.

Nekih 1.000 ljudi sa Bliskog istoka, Azije i Afrike, deportirani su tijekom mjeseca studenog diljem balkanske rute, više nego prije“, izjavila je glasnogovornica UNHCR-a u Srbiji, Mirjana Milenkovska.

Stotine tisuća imigranata prošlo je balkanskom rutom kroz Grčku, Makedoniju, Srbiju, Hrvatsku i Mađarsku na putu prema zapadnoj Europi.

Nevladine organizacije upozoravaju da sve veći broj imigranata biva „ilegalno deportiran“ iz Srbije u Bugarsku i Makedoniju.

beneesse2

Nekih 7.000 imigranata se trenutno nalazi u Srbiji. Većina ih se nalazi u 13 službenih prihvatnih centara, dok se nekih 1.000 nalazi na ulicama Beograda.

Navodno je tijekom studenog 109 ljudi deportirano iz srpskog tranzitnog centra u Preševu preko granice u Makedoniju.

Svi su se kasnije vratili u Beograd i ispričali nam istu priču: probudili su ih u 4 ujutro, ukrcali u policijski kombi i odvezli na ravnicu usred šume na granici sa Makedonijom.

Izvor: France24