Usprkos „ograničenju kretanja“ najmanje 300 imigranata ušlo je ilegalno u Sloveniju iz Hrvatske

U drugoj polovici ožujka, hrvatske vlasti odredile su mjere ograničenog kretanja, a posebice okupljanja na javnim prostorima s ciljem sprječavanja širenja pandemije. Pored toga, uvedene su i mjere onemogućavanja izlaska iz županija, bez posebnih propusnica.

Kao i obično, u ovakvim situacijama na površinu ispliva niz apsurda. Jedan od tih je i neometano i kontinuirano ilegalno prelaženje granice sa Slovenijom.

Prebrojavajući broj imigranata uhvaćenih u ilegalnom prelasku na portalu Demokracija, došli smo do brojke od najmanje 300 imigranata, uhvaćenih u razdoblju od 22. ožujka do trenutka pisanja ovog članka.

U našim ranijim izvještajima tjedno je znalo biti uhvaćeno i do 340 imigranata u ilegalnom prelasku granice, što bi navelo na pomisao da se ova brojka ipak smanjila.

Pitanje je kako se imigranti i u ovom manjem broju nesmetano kreću kroz Hrvatsku pored niza kontrola i mjera izrečenih običnom puku?