Velika Britanija: Policija ovisnicima dijeli besplatni heroin

Britanska policija planira financiranje centara u kojima će ovisnicima biti pružane besplatne doze heroina, sve u cilju smanjenja kriminala vezanog uz drogu.

Naime, policija vjeruje da će to spriječiti ovisnike da vrše krađe i razbojstva kako bi financirali svoju ovisnost.

Poručnik Mike Barton iz policije u Durhamu, gdje će se taj program provoditi, rekao je da će si ovisnici u tim centrima smjeti dva put dnevno ubrizgavati heroin plaćen novcem poreznih obveznika.

Ovisnost je medicinski problem, ne kriminalistički problem“, kaže Barton. On vjeruje da je glavni prioritet policije prevencija zločina, ne liječenje ovisnika.

Moramo prerasti moralne zapreke o davanju heroina ljudima. Policija je tu da sprječava kriminal. Ovisnost je medicinski problem, a ne problem kriminalistike i pravosuđa.

Liječnici tretiraju ovisnost heroinom tako što ovisnicima daju zamjensku drogu, metadon, kao zamjensko sredstvo u procesu odvikavanja.

Izvor: RT