Velika Britanija više nije kršćanska zemlja, smatra većina građana

Britanija se više ne može nazivati kršćanskom zemljom i Engleska crkva se mora liberalizirati kako bi ostala relevantna u sve sekularnijem i skeptičnijem društvu, tvrdi većina svećenika.

Značajna anketa koju su provele novine The Times otkrila je pritisak koji osjećaju mnogi svećenici diljem zemlje u vrijeme kada je postotak stanovnika Engleske i Walesa koji se izjašnjavaju kao kršćani po prvi put pao ispod polovice na 46 posto.

Samo 24,2 posto ispitanika odgovorilo je s “da” na pitanje vjeruju li da bi se Britanija još uvijek mogla opisati kao kršćanska zemlja. Naprotiv, 64,2 posto odgovorilo je “Samo povijesno, ne sada”, a 9,2 posto odgovorilo je “Ne”.

Manje od polovice ispitanika (43,9 posto) čvrsto je uvjereno da će njihova crkva i dalje održavati nedjeljnu službu za 10 godina, iako je 20,9 posto reklo da je to “prilično vjerojatno”. Međutim, 9,5 posto misli da je to “prilično malo vjerojatno”, 4,9 posto vjeruje da je to “vrlo malo vjerojatno”, a 6,1 posto otkrilo je da je njihova lokalna crkva već prestala održavati bogoslužje svake nedjelje.

Slično tome, dvije trećine svećenika (66,7 posto) vjeruje da će se smanjenje broja posjetitelja crkve nastaviti tijekom sljedećeg desetljeća, a samo svaki deseti (10,5 posto) vjeruje da će se broj vjernika povećati.

Istraživanje je pokazalo konsenzus među svećenstvom da Engleska crkva dopusti svećenicima sklapanje istospolnih brakova i da dopusti gay svećenicima da vjenčaju svoje istospolne partnere, pokazujući spremnost Crkve da napusti dugogodišnja načela i svoja tradicionalna sveta učenja prikloni sve liberalnije društvo.

Više svećenika također je izrazilo svoju spremnost da osobno vjenčaju gay parove, s 49,2 posto za naspram 41 posto protiv.

Stav ukazuje na značajno odstupanje od rezolucije s kojom su se složile anglikanske crkve diljem svijeta u vezi s homoseksualnošću, a koja kaže da je “nespojiva sa svetim pismom”. Anketa Timesa pokazala je da gotovo dvije trećine (64,5 posto) ispitanika smatra ovo učenje zastarjelim i zalaže se za njegovo ukidanje.