Video: Predivna proslava multikulturalizma u Irskoj

Uz sve ono pozitivno što nosi multikultura, a to su isključivo raznolika hrana, glazba i odjeća, djeca iz različitih podneblja u Irskoj su na predivan način obilježila taj uzvišeni fenomen današnjice.

Gledajući ovakve prizore teško je uopće zamisliti kako je Irska, sa svom svojom kulturom, tradicijom i vjerovanjima uopće opstala do današnjih dana.

Fantastični prizori izmiješanih kultura na tako malom prostoru doista su svjedok budućnosti u kojoj će se multikulturalizam stopiti u novu, uzvišeniju monokulturu, uz pregršt raznolike hrane i glazbe, te jednu unikatnu etničku skupinu bez identiteta.