Više od šest milijuna građana EU traži boravak u Velikoj Britaniji

Više od šest milijuna građana Europske Unije podnijelo je zahtjev za potvrdu o zakonitom boravku u Velikoj Britaniji prije isteka krajnjeg roka za predaju, odnosno do kraja lipnja.

Britansko ministarstvo unutarnjih poslova navodi da je od 6,02 milijuna ljudi koji su se prijavili, oko 400.000 zahtjeva podneseno u posljednjih mjesec dana.

Ljudi koji su podnijeli prijavu do krajnjeg roka dobili su potvrdu koju mogu koristiti ako iz bilo kojih razloga trebaju dokazati svoj imigracijski status.

Odredba je uvedena u ožujku 2019. godine kao dio plana Velike Britanije za napuštanje EU. Građanima EU u Velikoj Britaniji koji su zatražili boravak biti će zagarantirana njihova prava, uključujući pristup pogodnostima i zdravstvenoj zaštiti. Oni koji nisu podnijeli prijavu mogu potencijalno izgubiti svoja prava ili čak biti podložni deportaciji.