Višegradska skupina: „Europa nam prodaje hranu niže kvalitete, to nećemo više trpjeti“

Slovački premijer Robert Fico, u ime Višegradske skupine upozorio je Europsku komisiju na prodaju niže kvalitete prehrambenih proizvoda nego u zapadnim zemljama, te traži od komisije uvođenje zakonskih mjera koje bi riješile taj problem.

Ovo je problem koji nije nov, te o kojem se pisalo i u Hrvatskoj, o navodnoj nižoj kvaliteti istih prehrambenih proizvoda nego u zapadnim zemljama poput Njemačke ili Austrije.


Widget not in any sidebars

Fico je izrazio svoju spremnost da nastavi borbu za poboljšanje kvalitete proizvoda i omogućavanje jednakom pristupu kvaliteti svim građanima Europske Unije.

To treba prestati, ako se pokaže da Europska komisija nije voljna poduzeti odgovarajuće mjere, mi ćemo ih sami poduzeti.

Slovaci su najavili uvođenje konkretnim mjera, poput naloga javnim institucijama da kupuju samo slovačke prehrambene proizvode za svoje potrebe. Ako Europska komisija ne riješi taj problem unutar mjesec dana, Fico je obećao da će to i učiniti.

Članice Višegradske skupine potpisale su zajedničku deklaraciju kojom poručuju da je neprihvatljivo da se njihove potrošače tretira drugačije i na diskriminirajući način.

Višegradska skupina ujedinjena je i posvećena pronalasku riješenja koje jamči ispunjenje legitimnog prava svih građana Europske Unije da imaju pristup jednakoj kvaliteti proizvoda.

Autor: Tribun