Vlada Federacije BiH prihvatila zahtjev za legalizaciju istospolnih brakova

Foto: EPA

Vlada Federacije BiH u petak je prihvatila zahtjev za legalizaciju istospolnih brakova te je poslala nalog ministarstvu pravosuđa da donese zakon u vezi s ovim pitanjem.

Točka je bila danas na dnevnom redu i usvojena je u formi u kojoj je predložena. Na putu smo u EU. Sve što na tom putu susretnemo mi prihvaćamo kao potrebu“, kazao je premijer Federacije Fadil Novalić.

Na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, Federalna vlada će imenovati radnu skupinu koja će analizirati propise u okviru kojih istospolni parovi iz životne zajednice mogu ostvarivati prava koja proizlaze iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te predložiti propise koje je potrebno donijeti na području Federacije BiH.

Zahtjeve za upis u matične knjige u Federaciji već su prije uputili državljani BiH koji su istospolnu zajednicu sklopili u inozemstvu, no tim se zahtjevima nije moglo udovoljiti jer ne postoje pravni okviri koji bi to podržali.

Zbog nepostojanja zakonskih propisa u tom području, organi uprave nadležni za matične knjige nisu bili u mogućnosti pozitivno odlučivati po tim zahtjevima. Podnositelji zahtjeva ističu da su im time povrijeđena prava na poštovanje privatnog i obiteljskog života i pravo na nediskriminaciju.

U skladu s tim pritužbama, kao i zahtjevima raznih udruga i stranih institucija, vlada Federacije odlučila se na postupak legalizacije istospolnih brakova, a nadležni dodatno obrazlažu da će se donošenjem zakona izbjeći i odgovornost BiH, imajući u vidu da je ta zemlja „obvezna“ usvojiti i u svojim zakonima primjenjivati načela koja je utvrdio Europski sud za ljudska prava.