Vodeći njemački rječnik uskoro kreće u „feminizaciju“ riječi koje se odnose na nazive profesija kako bi zadovoljio politički korektne standarde.

Sve riječi u njemačkom jeziku određene su rodom, bilo muškim, ženskim ili srednjim. Nazivi poslova u njemačkoj jeziku također imaju svoje inačice u muškom i ženskom rodu, no nazivi u muškom rodu su ti koji se generalno u općenitom smislu koriste za opisivanje određene profesije.

No, čini se da više neće biti tako, barem sudeći prema izjavama ljudi koji stoje iza vodećeg njemačkom rječnika Duden. U tom rječniku nalazi se oko 12.000 riječi, a cilj je njemački jezik učiniti više rodno neutralnim.

Udruženje za njemački jezik (GfdS) je pak kritiziralo ovaj potez, objasnivši da se radi o umjetnom nastojanju koje nema uporište u svakodnevnom korištenju njemačkog jezika.

Ovo što urednici Dudena žele učiniti ne slijedi praksu u našem društvu. Ovakvi rodno neutralni izrazi ne koriste se u normalnim interakcijama među ljudima. Razna istraživanja u posljednje dvije godine pokazala su da ovakva nastojanja nemaju podršku među ljudima.