Youtube je odlučio zabraniti video uratke koji prikazuju rukovanje vatrenim oružjem  ili imaju poveznice na internet stranice koje prodaju vatreno oružje i njegove dodatke. Odluka o zabrani navodno je u skladu sa smjernicama medijske platforme da se „zabrane video uradci s uputama kako sastaviti vatreno oružje“.

Rutinski vršimo dopune naših smjernica i pravila korištenja platforme. Iako smo odavno zabranili prodaju vatrenog oružja, nedavno smo obavijestili naše korisnike o dopunama koje se tiču sadržaja koji promiče prodaju ili izradu vatrenog oružja i njegovih dodataka.

[do_widget id=text-53]

Mnogi smatraju da je ova odluka zabrinjavajuća. Američka organizacija za sportsko streljaštvo NSSF naglasila je da postoji bojazan da će ovom odlukom biti obuhvaćeni i edukativni sadržaji o vatrenom oružju, uključujući i sadržaje koji educiraju o tome kako na siguran način koristiti oružje.

Mislimo da će ova odluka biti interpretirana na način da će se blokirati puno više sadržaja nego što je navodni cilj ove inicijative. Bojimo se da će biti blokirani i sadržaji edukativne prirode koji podučavaju vještom i sigurnom korištenju oružja. Facebook i Youtube ponašaju se kao zakonodavci koji vrše cenzuru i ograničavaju slobodu govora.

IZVORBreitbart