Za dvadesetak godina više od 30 posto ljudi koji će živjeti u Njemačkoj će biti imigranti ili imigrantskog porijekla, pokazala je procjena migracijskog odjela njemačkog Saveznog instituta za istraživanje zaposlenja.

Do 2040. godine predviđeno je da će oko 35 posto građana te zemlje biti ili osobe koje nisu rođene u Njemačkoj ili će imati barem jednog roditelja koji nije njemački državljanin. Drugim riječima, ovdje nisu uračunati svi stranci koji su u Njemačku došli proteklih desetljeća i imaju njemačkog državljanstvo. Ako se brojci pribroje i te osobe, vrlo je vjerojatno da će etnički Nijemci tada već biti manjina u svojoj zemlji.

Herbert Bruecker, autor istraživanja, kazao je da će u velikim gradovima poput Frankfurta taj postotak narasti i do 65 ili čak 70 posto populacije. Bruecker tvrdi da njemački gospodarski opstanak ovisi o priljevu imigranata, no tobože upozorava da to moraju biti stručni i obučeni radnici.

Bruecker navodi da je već sad četvrtina ljudi u Njemačkoj stranog porijekla, pritom napominjemo da Bruecker tu vrlo vjerojatno ne ubraja imigrante koji su došli u Njemačku prije par desetljeća i njihove potomke, stoga je taj postotak zasigurno i sad daleko veći.

Prošle godine je utvrđeno da od 19,3 milijuna osoba u Njemačkoj koje imaju strano porijeklo, njih 51 posto su njemački građani, a 49 posto su strani državljani.