Američko vijeće Nacionalne akademije znanosti, inženjerstva i medicine, objavilo je kako je za neuspjeh crnačkih studenata medicine zaslužan – rasizam od strane bijelaca.

Vijeće je postavljeno radi utvrđivanja uzroka zašto je broj crnačkih muškaraca koji žele biti liječnici drastično opao.

Prema izvještaju iz 1986., 57 posto crnaca koji su diplomirali na medicinskim školama, bili su muškarci. Međutim, 2015. taj je broj pao na 35 posto, iako se ukupni broj crnih studenata medicine povećao.

U nedostatku bilo kakve objektive analize, vijeće je jednostavno donijelo odluku kako je za takav pad zaslužan, očekivano, bjelački rasizam i diskriminacija.

Predsjednik vijeća Cato Laurencin, crnački kirurg sa Sveučilišta Conneticut, izjavio je kako je članak u časopisu Nature pokazao domet rasizma i diskriminacije, otežavajući crncima mogućnost za napredak.

Izvještaj naslovljen „Američka kriza: Rastuća odsutnost crnih muškaraca u medicini i znanosti: Zapisi zajedničke radionice“ nosi sažetak u kojem stoji:

Crni muškarci sve su manje zastupljeni u medicinskim školama te u medicinskoj profesiji … rastuća odsutnost crnih muškaraca u medicini posebno je zabrinjavajuća, jer njihova odsutnost u medicini mogla bi imati štetne posljedice na pristup, kvalitetu i ishode među crnim Amerikancima i Amerikancima općenito.

Bizarnost i paradoks leže upravo u činjenici da se u samom izvještaju spominje kako su u pravo crnci danas mnogo više zastupljeniji u medicinskim školama nego ikad prije. Činjenica da se manje crnih muškaraca može zateći u školovanju za ovu profesiju jest ta da se sve veći broj crnkinja također obrazuje da budu liječnice.

Znakovita je činjenica i da su brojne afirmacijske organizacije dugi niz godina vršile pritisak te prigovarale na navodno preveliku zahtjevnost „standardiziranih ispita“, jer pripadnici obojenih skupina nisu uspijevali zadovoljiti kriterije. Ispiti su tako jednostavno proglašeni „rasističkim“, pa su se kriteriji morali smanjiti, jer „različitost“ je bila važnija od kvalitete pristupnika.

U svakom slučaju, bijelci su po tko zna koji put na udaru rasističke mržnje iz sasvim neargumentiranih razloga, a uz jednostavno opravdanje da se za nečiji neuspjeh uvijek mora okriviti netko drugi. Dakako, kada je u pitanju rasno profiliranje po potrebi, tada su bijelci uvijek krivi za neuspjeh crnaca.

Sjetimo se pritom da živimo u svijetu sa „samo jednom rasom.“