Kriminalne bande šire se diljem Švedske i trenutno ih je najmanje 40, tvrdi Mats Löfving, zamjenik šefa švedske policije. On tvrdi da ove bande čak djelomično kontroliraju politiku države, prenosi Sveriges Radio.

Löfving tvrdi da u Europi nema slične zemlje s kojom bi se Švedska uopće mogla usporediti po razini kriminalnih bandi.

To je neobjašnjivo,“ tvrdi on.

Međutim, Löfving potom sam sebe opovrgava dajući jednostavno objašnjenje uzroka nastanka takve situacije: imigracija.

On ističe utopijsku ideju „integracije“, ofucani izraz kojeg su u društveno-političke krugove ugurali kulturološki marksisti. Kako Löfving tvrdi, ne žele baš svi imigranti biti dijelom društva.

Štoviše, on dodaje da u Švedskoj djeluje najmanje 40 kriminalnih bandi, koje su bazirane na obiteljskim klanovima te se nalaze u toj zemlji samo kako bi činili zločine. Za njih tvrdi kako su vrlo nepristupačni budući da se oslanjaju samo na krvne veze među članovima.

Trenutno imamo najmanje 40 obiteljski zasnovanih kriminalnih mreža u Švedskoj, takozvanih klanova. Oni su došli samo radi organiziranog kriminala. Djeluju kako bi stekli moć i imaju visoki kapacitet nasilja. Žele zaraditi novac, a to čine preko zločina povezanih s drogom, nasilja i iznuda. Umiješani su u poduzetništvo i politiku. Oni žele ulogu u javnoj upravi općina ili čak u Švedskoj,“ tvrdi Löfving.