Žena koja je izgubila lijevu ruku u nesreći nedavno je dobila novu bioničku ruku s osjetom dodira.

Almerina Mascarello, koja je izgubila ruku prije gotovo 25 godina, izjavila je da je osjećaj isti „kao da je opet tu.

Tim koji je uključivao inženjere, neurologe, kirurge te stručnjake za elektroniku i robotiku, uspio je stvoriti bioničku ruku još 2014. godine, ali je prateća računalna oprema u sklopu sa senzorima bila prevelika kako bi se s njom izašlo iz laboratorija.

Međutim, ove popratne bitne stvari sada stanu u običan ruksak, što je olakšalo i mobilnost.

bionic demo pic 2
Foto:Sant’Anna School of Advanced Studies

Protetska ruka sadrži senzore koji detektiraju informaciju o tome da li je predmet mekan ili tvrd, a te poruke šalju se u računalo koje ih pretvara u elektronske impulse kakve mozak može razumjeti. Informacije se do mozga šalju putem sićušnih elektroda koje su usađene u živce na gornjem dijelu ruke.

Osjećaj je spontan, kao da imate pravu ruku; konačno možete raditi stvari koje su vam prije bile teške, poput odijevanja, obuvanja cipela – sve banalne ali važne stvari – osjećate se kompletnim.

Almerina je bioničku ruku koristila šest mjeseci, a kako je riječ tek o prototipu, vratila ju je na zbog daljnjeg razvoja. Kada bude dodatno usavršena, Almerini će ruka biti trajno vraćena.