BBC se našao na trećem mjestu na ljestvici najantisemitskijih entiteta koju je sastavila židovska organizacija Centar Simon Wiesenthal, dok su se na prvom i drugom mjestu našli Iran i palestinska organizacija Hamas.

Voditelj Centra Simon Wiesenthal, Marvin Hier, rekao je za Daily Mail da bi „ljudi mogli biti iznenađeni kad vide BBC na našoj listi, ali odluka da se BBC postavi na 3. mjesto došla je nakon mjeseci intenzivne rasprave“.

Vjerujemo da je BBC kriv za nekoliko antisemitskih incidenata tijekom prošle godine”, rekao je.

Ljudi bi mogli pomisliti da bismo označili neonacističke skupine na našem popisu, ali BBC je tu jer kada globalno priznata organizacija dopusti da se antisemitizam infiltrira u njezino izvješćivanje, to ga čini još podmuklijim i opasnijim”, rekao je.

Ljudi diljem svijeta vjeruju BBC-u i oslanjaju se na njega za istinito izvještavanje o svjetskim događajima“, rekao je.