Znanstvenici u virusima pronašli alternativu antibioticima

Ruski znanstvenici koji su bili u ekspediciji na Antarktici ustanovili su da se velika količina virusa bakteriofaga može pronaći u ptičjim staništima, uključujući i staništa pingvina, kao i na područjima slatkovodnih jezera. Otkriveno je da se virusi mogu izdvojiti iz materijala koji se čuvaju u permafrostu.

Bakteriofag je specifični bakterijski virus koji se umnožava na račun bakterija. On inficira bakteriju i zaustavlja njen proces razmnožavanja, te započinje proces stvaranja novih bakteriofaga. Na kraju se bakterija rasprsne, a bakteriofagi pronalaze novu bakteriju domaćina.

Šef laboratorija za funkcionalnu genomiku i proteomiku mikroorganizama na Institutu za eksperimentalnu medicinu Artemi Gončarov rekao je da se virusi bakteriofaga, koji potiču iz arktičkih ekosistema, mogu koristiti za proizvodnju lijekova za borbu protiv zaraznih bolesti koje su razvile rezistenciju na antibiotike.

Nedavno smo predložili strategiju koja se zasniva na tome da se traže efikasni bakteriofagi u prirodnim ekosistemima. A izvor bakteriofaga koji najviše obećava, prema našim zapažanjima, predstavljaju ekosistemi povezani s polarnim područjima našeg planeta. Arktik i Antarktik mogu postati osnovni dobavljači visoko virulentnih bakteriofaga“, rekao je Gončarov.