Prema podacima Finskog odbora za migracije, broj žrtava trgovine ljudima porastao je više od šest puta u samo pet godina. Većina ovih slučajeva uključuje imigrante kao žrtve.

Rekordan broj žrtava trgovine ljudima dodan je u sustav pomoći žrtvama trgovine ljudima, priopćio je Finski odbor za migracije (Migri).

Od prosinca 2019. u sustav pomoći žrtvama trgovine ljudima uključeno je 521 osoba plus njihovo 155 maloljetne djece, što je više nego dvostruko više nego prije dvije godine i više od šest puta više nego prije pet godina.

Ova brojka uključuje žrtve prisilnog rada, prostitucije i prisilnog braka. Većina je bila žrtvama prisilnog rada, radeći u prehrambenoj i građevinskoj industriji te na poslovima čišćenja.

Prisilno prosjačenje, prisilna kriminalna aktivnost i trgovina ljudima povezana sa seksualnim iskorištavanjem također su otkriveni u Finskoj 2019.“, rekao je Migri u izjavi.

Prema nadzorniku Terhiju Tafariju, brojke ne znače nužno dvostruko povećanje, već mogu biti rezultat povećane svijesti. Ipak, ovo je samo vrh ledenog brijega, priznao je Tafari. Sustav pomoći nema terenske aktivnosti, zbog čega je svjesnost ključna za prepoznavanje takvih slučajeva i organiziranje pomoći za žrtve.

Većina onih koji su upisani u sustav pomoći tražitelji su imigranti i to nije slučajno. U većini slučajeva eksploatacija se dogodila u inozemstvu prije dolaska u Finsku.

Činjenica da su azilanti većinom posljedica toga što ih je nekoliko agencija zatražilo po dolasku, sastanku s zdravstvenim djelatnicima i supervizorima“, rekao je Tafari listu Hufvudstadsbladet.

Do žrtava seksualne trgovine ljudima često puta je teško doprijeti, obično se traži da netko intervenira. Eksploatacija je toliko traumatična, a žrtve su često toliko uplašene da se ne usuđuju to reći“, objasnio je Tafari.

Prošle godine u Finskoj su prvi put identificirana i dva slučaja prisilnog prosjačenja. Druga rastuća skupina ljudi su prisiljeni na brak.

Prisilni brakovi često se događaju u vezi s nasiljem u bliskim odnosima“, rekao je Tafari.

Prethodno izvješće o trgovini ljudima koje je Vijeće Europe objavilo u lipnju utvrdilo je da se ta nezakonita aktivnost u Finskoj utrostručila između 2015. i 2018. godine.