Vatikan je priznao da je gotovo iscrpio svoje financijske rezerve i pozvao je vjernike da prilože donacije kako bi se pokrio proračunski deficit.

Zbog prethodno obećane veće financijske transparentnosti Vatikan je odučio javno objaviti proračun za 2021. godinu koji prikazuje deficit od 50 milijuna eura.

Cilj je da se donatori uvjere da se novac troši na pravilan način nakon više godina lošeg upravljanja, što je trenutno u fokusu istrage o korupciji.

Ministar ekonomije Vatikana Juan Antonio Guerrero Alves izjavio je da su donacije smanjene zbog aktualne pandemije, kao i prihodi zbog zatvorenih vatikanskih muzeja. Zbog toga se, prema njegovim riječima, predviđa smanjenje prihoda za 30 posto. U 2021. godini očekuje se da će prihodi iznositi 213 milijuna eura.